...mert utazni KELL...

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Budafok Travel

1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza mindazokat az elveket, melyeket a Budafok Travel Kft. követ és magára nézve kötelezőnek ismer el a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

2. Fogalom meghatározások

2/1. Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, felhasználása, közlése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, korlátozása, törlése, megsemmisítése.


2/2. Adatkezelő: A jelen tájékoztatóban említett szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Budafok Travel Kft. (székhely: 1223 Budapest Budai Nagy Antal utca 2., Cégjegyzékszám:01-09-982632, Adószám: 23882056-2-43, engedélyszám: U-001416), a www.budafoktravel.hu honlap üzemeltetője, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A Budafok Travel Kft. a www.budafoktravel.hu honlapon médiatartalom és utazás értékesítő szolgáltatást végez.

Ezen tájékoztató nem vonatkozik azon adatkezelésekre, melyek a fent említett Honlapokon hirdető vagy egyéb módon szereplő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, hirdetéseihez kapcsolódik.

Ezen tájékoztató nem vonatkozik továbbá olyan weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapokon található hivatkozás vezet. Ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő felelősséget nem vállal.


2/3. Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, mely alapján egy Felhasználó természetes személy közvetett vagy közvetlen módon beazonosítható. 

2/4. Adatfeldolgozó: A jelen tájékoztatóban említett szolgáltatások esetében Adatfeldolgozónak minősül: Webgame Bt (székhely: 1213 Budapest Posztó u. 5/A., Cégjegyzékszám:01-06-744754, Adószám: 21091698-2-43).

Adatfeldolgozó kapcsolattartója: Dr. Gyányi Sándor, email: gyanyi.sandor@webgame.hu, telefonszám: +36 70 318 4171.

Az adatok tárolásának helye: Budapest (Magyarország).

2/5. Honlapok: a www.budafoktravel.hu és budafoktravel.hu domain neveken elérhető weboldal.

2/6. Szolgáltatások: Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, melyek elérhetőek a Honlapon. 

2/7. Felhasználó: az a természetes személy, mely a Honlapon valamelyik szolgáltatás igénybevételére regisztrál, és személyes adatokat ad meg.

2/8. Külső szolgáltató: Az adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapok szolgáltatásaihoz kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, akik számára a szolgáltatások biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek.

Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások biztosításához külső szolgáltatókat is igénybe vesz. Ilyen esetekben az Adatkezelő a külső szolgáltatók által begyűjtött és kezelt adatokért felelősséget vállalni nem tud, ezekre az esetekre a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő közvetlenül személyes adatokat nem továbbít a külső szolgáltató számára, és minden elvárhatót megtesz azért, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.


Regisztrációt, belépést és látogatói statisztika készítését segítő külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a felhasználói regisztrációt megkönnyítendő együttműködik külső szolgáltatókkal. Ezek a külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelőkkel együttműködő külső szolgáltatók:

- Facebook Inc. (bejelentkezés Facebook fiók használatával) https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Google LLC (reCaptcha szolgáltatás, Google Maps, Google Analytics): https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu

- YouTube LLC (YouTube videók beágyazása)

https://policies.google.com/privacy?hl=hu


3. Személyes adatok 

3/1. Személyes adatok köre és kezelése

Ha a Felhasználó a Honlapok felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

Az Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a Felhasználó alábbi adatait:

- név;

- becenév;

- nem;

- lakóhely;

- tartózkodási hely;

- irányítószám;

- születési idő;

- telefonszám;

- e-mail cím

- utolsó belépés IP címe;

- utolsó belépés időpontja.


Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő címére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 
Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összeköti a honlap felhasználói fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentieken kívül a Felhasználó következő személyes adatait kezelheti:

- Facebook profilnév;

- Facebook profil URL-je;

- Facebook profil azonosító;

- Facebook profilkép;

- Facebook e-mail cím.

A fenti adatok átadása előtt a Facebook engedélyt kér a Felhasználótól, aki ebben a fázisban megakadályozhatja azt.
Függetlenül a fent leírtaktól előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések korlátozása érdekében.


3/2. Különleges adatkezelési esetek 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel különleges kategóriájú adatokat, büntetőjoggal kapcsolatos adatokat, sem magas kockázatú adatokat, és nem továbbít Európai Unión kívüli országokba személyes adatokat. 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy 16. életévét be nem töltött Felhasználó személyes adatait csak szülői hozzájárulás esetén kezeli. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – kivéve a szolgáltatás igénybevételekor használt, automatikusan rögzített IP címet - nem gyűjt.


3/3. Cookie-k kezelése

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 
Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő adatokat helyezi el a Felhasználó számítógépén:

- A bejelentkezett állapot követésére alkalmas, úgynevezett „session cookie”. Ez a kijelentkezéskor illetve 20 perc inaktivitás után automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről, 1 órán belül a kiszolgálóról.

- Bizonyos esetekben – a Felhasználó külön kérésére - a bejelentkezett állapot tartós megőrzése érdekében hosszú lejáratú azonosítót (persistent cookie), amely egy kriptográfiailag, egyirányú függvénnyel kódolt azonosító.

A cookie-k minden esetben csak egy kódolt azonosítót tartalmaznak, azokban közvetlenül tárolt személyes adat nem található.
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


4. Adatkezelés

4/1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő online tartalomszolgáltatást végez, melynek során szükséges lehet a kapcsolattartás a felhasználóval. Ennek során ellenőrizheti a Felhasználói jogosultságokat. Az adatkezelés további területei: egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; statisztikák, elemzések készítése; a Felhasználó által létrehozott tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása; közösségi szolgáltatások, hozzászólások esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikáció lehetővé tétele; egyes esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény kiküldése; az informatikai rendszer technikai fejlesztése; a Felhasználók jogainak védelme; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
A Felhasználó felelőssége, hogy a Honlapon az általa más természetes személyekről megadott személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását előzetesen beszerezte. A Felhasználó által a feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


4/2. Az Adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az átláthatóság elveinek, a hatályos jogszabályoknak, valamint ezen tájékoztatóban szereplő rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célzottan használja fel.

Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok valós voltáért kizárólag az azt megadó személy felelős.


Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozón, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. Kivétel ez alól az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó személyének beazonosítására alkalmas adatot nem tartalmaz, így nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi, jogi eljárás miatt - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó rendelkezésre álló személyes adatait.

Az Adatkezelő a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációnál megadott egyéb adatokkal.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, biztosítja az általa tárolt és kezelt adatok védettségét, illetve megakadályozza azok elvesztését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, továbbítását és a jogosulatlan hozzáférést. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden érintett felet figyelmeztet, akinek továbbítja a személyes adatokat.

A GDPR ide vonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.


4/3. Az Adatkezelések időtartama

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, a regisztrációval nem rendelkező Felhasználó e-mail címét a kérdéses ügy lezárása után 90 napon belül törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, ez esetben a jogos érdek fennállásáig.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyéb módon nem kérelmezi a személyes adatok törlését. Ez esetben az Adatkezelő a rendszereiből a személyes adatokat törli. A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezelheti, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri az Adatkezelés megszüntetését.

A személyes adatok Felhasználó általi jogellenes, megtévesztő használata esetén az Adatkezelő jogosult eldönteni, hogy a Felhasználó regisztrációját és személyes adatait azonnal törli, vagy a szükséges eljárás időtartamára megőrzi.

Az Adatkezelő az automatikusan rögzített adatokat a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tárolja a rendszerben. Az Adatkezelő garantálja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.


5. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

5.1. A Felhasználó jogai
A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és kérheti, hogy biztosítson számára hozzáférést az adatokhoz. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az alábbi e-mail címekre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet: info@budafoktravel.hu.

Az Adatkezelő akkor tudja teljesíteni a kérést, ha a Felhasználó a levél alapján egyértelműen beazonosítható, illetve e-mailt a korábban regisztrált e-mail címről küld. Az Adatkezelőnek joga van a tájékoztatás előtt a Felhasználót beazonosítani. 
A Felhasználó kérhet tájékoztatást a következőkről: az Adatkezelő által kezelt adatok köre, azok forrása, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, az adatfeldolgozók neve, a személyes adatok továbbítása esetén pedig, hogy kik és milyen célból jutottak hozzá a Felhasználó adataihoz.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, kiegészítését. Személyes adat módosítása után a korábbi (törölt) adatok már nem lesznek helyreállíthatók.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, indoklással együtt.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy közérdekű feladat teljesítése. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti.


5/2. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kérése nem szükséges.


5/3. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az info@budafoktravel.hu e-mail címen.


A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.


A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.